Aanmelden

Heeft u interesse om bij ons patiënt te worden? Meldt u dan aan via deze link. Tevens kunt u zich telefonisch of aan de balie aanmelden.

Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 0343-513048. Onze receptie is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 08:00 uur en 12:00 uur – 13:00 uur en 17:00 uur. Om 10:00 uur en 15:00 hebben we een kleine koffiepauze en van 12:00 uur tot 13:00 uur lunchpauze. Op vrijdag zijn we bereikbaar van 08:00 uur tot 12:00 uur. Om 10:00 uur hebben we een kleine koffiepauze.

Veranderingen doorgeven

Gaat u verhuizen? Hebt u een andere verzekering afgesloten? Wijzigingen in uw gezinssamenstelling? Geef het tijdig aan ons door.

Annuleren afspraak

Als u verhinderd bent of de afspraak wilt wijzigen, gelieve dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen. Bij een niet nagekomen afspraak dan wel niet tijdig afgezegde afspraak (24 uur van tevoren) kunnen wij een deel (tussen 0 en 100%) van de kosten in rekening brengen.

Spoedgevallendienst

www.tandartsspoedpraktijk.nl zal in de avond, nacht en weekenden voor u klaar staan bij spoedeisende situaties. U kunt de praktijk buiten onze openingstijden bereiken op telefoonnummer 0900-8602

Tarieven

Voor de tarieven en uitleg over tandheelkundige prestaties verwijzen wij u graag door naar onderstaande link: knmt tarievenlijst

Uw Nota

Sinds het jaar 2010 hebben wij onze facturering overgedragen aan Informedics Zorg BV. Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met patiënten-servicelijn op het telefoonnummer 0900-7777771 of klik op www.uwnota.nl

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.